NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - Topenářství a instalatérství Praha, Benešov - dodáváme topení, kotelny a vodoinstalace včetně regulace topných systémů. Zajistíme projekt, montáž a následne revize a servis.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Zvětšit

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
AUTOMATICKÉ KOTLE A
SPOLEČNÝ PROGRAM NA VÝMĚNU KOTLŮ

Pro zajištění minimálního standardu kvality budou z Programu podporovány pouze výrobky/kotle
certifikované Státním fondem životního prostředí ČR.

Žadatelé mohou kotle vybírat ze Seznamu výrobků a technologií (SVT).

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM – Státní fond životního prostředí ČR s Ministerstvem životního
prostředí poskytuje novou podporu výměny na kotle spalující biomasu s garantovanými parametry
spalování dle ČSN EN 303-5 v těchto variantách:
1. varianta podpory C.1. je určena těm, kteří budou zateplovat vytápěný objekt a zároveň
vymění svůj starý neekologický kotel za nový kotel na biomasu. Výše dotace 50 až 100 tisíc Kč.
Míra podpory 75 %.
2. varianta podpory C.2. je určena těm, kteří už svůj dům zateplili dříve bez dotace a kteří chtějí
vyměnit svůj starý neekologický kotel za nový kotel na biomasu. Výše dotace 40 až 80 tisíc Kč.
Míra podpory 55 %.
Kotlíkové dotace: Kraj s Ministerstvem životního prostředí poskytuje novou podporu na výměnu
stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje
(ručně i automaticky plněné) do jmenovitého tepelného výkonu 50 kW v těchto variantách:
A – kotel na tuhá paliva emisní třídy 3 ČSN EN 303-5 nebo vyšší s automatickým dávkováním
paliva, které neumožňuje bez úprav ruční přikládání a jeho výrobce či prodejce tuto možnost
nedeklaruje (propagační materiály, materiály, webové stránky, prospekty atd.).
Výše dotace 40 tisíc Kč.
B – kotel na tuhá paliva emisní třídy 4 ČSN EN 303-5 nebo vyšší s automatickým dávkováním
paliva, které neumožňuje bez úprav ruční přikládání a jeho výrobce či prodejce tuto možnost
nedeklaruje (propagační materiály, materiály, webové stránky, prospekty atd.).
Výše dotace 60 tisíc Kč.
C – zplyňovací kotel emisní třídy 4 ČSN EN 303-5 nebo vyšší na tuhá paliva při současné
instalaci akumulační nádoby o celkovém objemu minimálně 55 litrů vodního objemu na každý
kW instalovaného výkonu. Výše dotace 55 tisíc Kč.
O kotel na biomasu (pelety, dřevěné brikety, dřevo či jiná biopaliva) či dokonce na oba typy uhlí
mohou zažádat i ti, kteří nechtějí současně zateplovat či měnit okna. Prostě si vyměníte jen kotel.
Ten starý dáte do šrotu a na nový dostanete výrazný příspěvek, což může být až 75 % z celkové
ceny!
FOBLIŽŠÍ INRMACE NALEZNETE NA : http://www.novazelenausporam.cz/ https://www.sfzp.cz/

ZvětšitZvětšitZvětšit